OINARRIZKO EUSKARA


IZAN ADITZA 2

Lehenaldia
 • Ni nintzen
  Yo era
 • Zu zinen
  Tú eras
 • Hura zen
  Él/Ella era
 • Gu ginen
  Nosotros/as éramos
 • Zuek zineten
  Vosotros/as erais
 • Haiek ziren
  Ellos/as eran
Geroaldia
 • Ni izango naiz
  Yo seré

 • Zu izango zara
  Tú serás
 • Hura izango da
  El/ella será

 • Gu izango gara
  Nosotros/as seremos
 • Zuek izango zarete
  Vosotros/as seréis
 • Haiek izango dira
  Ellos/as serán
Adibideak
Orainaldia eta lehenaldiaNi


joan
etorri
ibili
isildu
eseri


naiz/nintzen


GeroaldiaNi


joan
etorri
ibili
isildu
eseri


go/ko
naiz